İnsan Kaynakları Analitiği

Çalışanlar kurumlar için en önemli değerdir.  

Tüm IK sistemlerinin başlangıç noktası 'ideal çalışan' profilinin çıkarılması, yani iyi bir profillemenin yapılmasıdır.

İleri veri analitiği tabanlı çözümlerimiz, etkin bir profilleme ve profillemeyle ilişkili tahminlemelerin (iş performansı, kuruma bağlılık ve işte kalma süresi gibi) hem mevcut çalışanlar hem de iş başvuru sahipleri için oluşturulmasını sağlamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİNİN KURUMLARA FAYDALARI

  • Kısa/orta/uzun vadeli kurum hedeflerine uygun iş gücü planlaması
  • Doğru kişilerin seçilerek etkin işe alımların gerçekleştirilmesi.
  • Doğru personelin doğru pozisyonlara atanması.
  • Doğru kariyer hareketlerinin (terfi, tayin) gerçekleştirilmesi.
  • Faydalı personelin kurum içinde tutulması.

IK analitiği çözümümüzü geliştirirken akademik ve pratik bilginin birleştirilmesine özen gösterilmiştir. Ürünümüz, aşağıda belirtilen çıktıları sağlayarak, kurumlara insan kaynağı verimliliğini artırarak karlılığını yükseltmekte ve insan kaynakları uygulamalarını iyileştirmekte yardımcı olmaktadır.

  • Çeşitli pozisyonlar için ideal çalışan profillemesinin yapılması: Profilleme insan kaynakları uygulamaları için yol gösterici olmaktadır. Doğru profilleme kurumların iş ilanlarını doğru hedef profile ulaştırması, iş başvurularının değerlendirilmesi, eğitim uygulamalarının belirlenmesi, kariyer planlarının yapılması ve işe bağlılığın iyileştirilmesinde son derece önem taşımaktadır.
  • Adayların değerlendirilmesi: İş başvuru değerlendirmesinin ilk aşamasını gerçekleştirerek, kurumlara ikinci aşamada hangi başvurulara öncelik vermesi konusunda öneride bulunulması. Ayrıca, adayların performans potansiyelinin tahminlenmesinin sağlanması.
  • Adaylar ve mevcut çalışanlar için işten ayrılma riskinin tahmini: İşten ayrılma riskini hangi faktörlerin etkilediğini ortaya koyarak, çalışanların ve adayların kurumdan ayrılma riskinin tahminlemesinin sağlanması.
  • Kurumların insan kaynakları yönetiminde kullandığı önemli performans göstergelerinin gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılacak olan kontrol panellerini sağlanması.