Sağlık Analitiği

Sağlık analitiği alanındaki çözümümüz, hastanelerde -öncelikli olarak- talep tahmini, kapasite planlama, envanter yönetimi, ve çizelgeleme optimizasyonu alanlarında destek vermek amacıyla geliştirilmiştir.

Talep tahminleri, kapasite planlama, envanter yönetimi, ve çizelgeleme kararlarının önemli bir girdisidir. Bu nedenle tahmin doğruluğu bu kararların kalitesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Genel kullanım için tasarlanmış olan mevcut karar destek sistemlerinin aksine, ürünümüz sağlık sektörüne özgü dinamikler hesaba katılarak,  state-of-the-art teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir.

Hastanelere sunmakta olduğumuz ürünümüz ile hastane yönetimine ve doktorlara aşağıdaki alanlarda fayda sağlanması hedeflenmektedir.

 • Polikliniklere, acil servise, ameliyathanelere, laboratuvarlara, görüntüleme birimlerine ve diğer departmanlara olan talebin tahmin edilmesi.
 • Tıbbi malzemelere olan talebin tahmin edilmesi.
 • Hastanelerin çeşitli birimlerinde tutulan envanterlerin yönetiminde, optimum envanter seviyelerinin ve satın alma politikalarının belirlenmesi.
 • Randevu çizelgeleme, konsültasyon saatleri ve ameliyat planlarının optimizasyonu.
 • Hasta Takip Sistemi.
 • Kontrol Panelleri (Dashboardlar) yardımıyla  talep tahmin ve envanter yönetimi performansı gibi kritik performans göstergelerinin gerçek zamanlı olarak hesaplanması ve izlemesi.
 • Doktorlara yönelik teşhise yardımcı karar destek sistemleri.

Ürünümüzde aşağıdaki modüller yeralmaktadır:

Talep tahmin modülü, polikliniklere, acil servislere, ameliyathanelere, laboratuvarlara, radyolojiye, diğer birimlere ve tıbbi malzemelere ve ekipmanlara olan talebin tahmin edilmesini sağlamaktadır. Kapasite planlama, çizelgeleme optimizasyonu ve envanter yönetimi için talebin doğruluk düzeyinin yüksek olması büyük önem taşımaktadır.

Tahmin modülü, sektöre özgü talep karakteristikleri göz önüne alınarak, state-of-the-art teknolojiler ile tasarlanmış ve optimize edilmiştir.

Modül ayrıca Ortalama Mutlak Hata Yüzdesi ve Ortalama Hata Karesi gibi temel doğruluk ölçütleri yanında tahminlere karşılık gelen güven aralıklarını da hesaplar.

Grafiksel kontrol panoları (Dashboards), yöneticilerin departmanlar ve envanter kalemleri için zaman içindeki tahmin performansını bireysel olarak izlemelerine yardımcı olur.

Envanter yönetimi modülü, hastanelerin başarısında önemli yer tutan tıbbi stokların yönetimi için geliştirilmiştir.

Hastanelerin çeşitli departmanlarında tutulan envanterler oldukça yüksek değer taşıması söz konusu olabilmektedir.

Envanter taşıma maliyeti ve stoksuz kalma riski ve maliyeti arasındaki ödünleşimi hesaba katarak, her bir tıbbi malzeme için güvenlik stoğunu ve tedarikçilerden temin edilmesi gereken malzemelerin optimum sipariş zamanı ve miktarını hesaplamaktadır.

Envanter yönetimi modülü, en son teknolojiye dayanan tıbbi envanter kalemleri için geliştirildi ve optimize edildi; bu da çözümümüzü pazarda genel kullanım için tasarlananlardan bir parçası haline getiriyor.

Kontrol panelleri: Hastane yönetiminin önemli performans göstergelerini gerçek zamanlı izlemesini sağlar. Aşağıdaki kontrol panelleri sunulmaktadır.

 • İlgili her birim için haftalık ve aylık talep tahminlerinin yer aldığı grafikler,
 • Yapılan tahmin hatalarının izlenmesini sağlayan grafikler,
 • Envanter düzeylerinin yer aldığı grafikler,
 • Envanter yokluk oranını içeren grafikler,
 • Ameliyathane kapasite kullanım oranı,
 • Hasta bekleme süresi ile ilgili istatistikler,
 • Hasta yatış süresi ile ilgili istatistikler,
 • Hasta memnuniyeti ile ilgili istatistikler,
 • Acil servis bekleme süresi ile ilgili istatistikler,
 • Hasta yeniden kabul ile ilgili istatistikler.

Ameliyathane Yönetimi: Hastanelerin karlılığını etkileyen ve yakından izlenen bir Anahtar Performans Göstergesi olan ameliyathane kapasite kullanımını en üst eviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Randevu Çizelgeleme: Randevu çizelgeleme ve konsültasyon saatlerinin optimizasyonunu sağlar. Hastanın memnuniyet seviyesinde önemli bir rol oynayan bekleme süresini azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır.