Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğru ürün ve hizmetleri doğru yerde ve zamanda ve mümkün olan en verimli şekilde sunmak ve almak, kuruluşların günümüzdeki rekabet ortamındaki başarısını büyük ölçüde belirlemektedir.

DataFors, yapay zeka, optimizasyon ve simülasyon yöntemleri kullanarak kurumlara aşağıdaki alanlarda çözümler sunmaktadır.

  • Talep tahmin,
  • Envanter yönetimi,
  • Üretim ve dağıtım planlarının optimizasyonu,
  • Tedarik zinciri tasarımları
  • SCOR (Supply Chain Operations Reference) modelinin uygulanması.

Envanter yönetimi

Envanter yönetimi için yüzlerce farklı “model” geliştirilmiş durumdadır. Bu modellerin her biri, envanter kalemi ile ilgili çeşitli varsayımlarda bulunmaktadır. Bunun yanında, kuruluşlar stok yönetimi gereksinimlerine ve maliyet yapılarına göre farklılıklar göstermektedir. Datafors, kurumların maliyet yapısını ve ihtiyaçlarını dikkate alan analitik envanter modelleri geliştirerek ve uygun optimizasyon tekniklerini uygulayarak, kuruma özgü envanter çözümleri sunmaktadır.

Üretim ve Dağıtım Planlaması

Üretim ve dağıtım planlaması, sunulan ürün ve hizmetler için arz ve talebin en optimum şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Datafors, kurumların ihtiyaçlarına bağlı olarak üretim ve dağıtım planlarının optimizasyonlarında aşağıda belirtilen farklı planlama hiyerarşileri için çözümler sunmaktadır.

• Toplam Üretim Planlaması (Aggregate Production Planning): Orta vadeli üretim planı (genellikle 9 - 18 ay, tipik olarak 12 ay, üç aylık veya aylık zaman aralıkları)

• Ana Üretim Planlama (Master Production Scheduling): Orta ve kısa vadeli plan (6-12 aylık , haftalık zaman aralıkları).

• Kapasite Planlama: Ana Üretim Planlama tarafından tüm iş istasyonlarında öngörülen iş yüklerinin orta ve kısa vadeli planı (6-12 aylık, haftalık zaman aralıkları).

• Malzeme İhtiyaç Planlaması (Materials Requirements Planning - MRP): Ana Üretim Plan gerekliliklerini karşılamak için gereken tüm üretilen ve tedarik edilen ürünlerin, bileşenlerin ve alt montajların orta vadeli haftalık planı (genellikle 6 aylık).

• Detaylı Kapasite İhtiyaç Planlaması: Malzeme İhtiyaç Planlaması için belirlenen sürelerde, tüm bileşenler ve ürünler  için orta vadeli haftalık plan (genellikle 3-6 aylık).

• Dağıtım Planlaması: Üretim planları ile birlikte optimize edilmelidir.

 

Tedarik Zinciri Tasarımı

Tedarik zinciri tasarımının amacı, talebi karşılayan minimum yıllık maliyet konfigürasyonuna  sahip tedarik zinciri yapısını kurmaktır. Bu amaca ulaşmak için talep toplama (demand aggregation) ve risk havuzlama stratejileri analitik olarak dikkate alınması önemlidir. Datafors, kurumlara tedarik zinciri tasarımı için optimizasyon ve simülasyon yöntemlerine dayalı araçlar sunmaktadır.

SCOR Tedarik Zinciri Referans Modeli (Supply Chain Operations Reference Model)

Tedarik Zinciri Referans (SCOR) modeli, iş süreçleri, performans metrikleri ve iş uygulamalarını birleşik bir yapıda ifade eden, hiyararşik  ve endüstriden bağımsız bir iş modelidir (http://www.apics.org). Datafors, kurumlara, SCOR modelini uygulayarak, entegre tedarik zinciri yönetimine geçiş sürecinde yardımcı olur.