Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

İK ANALİTİĞİ NEDİR?

İK Analitiği Nedir? İK analitiği; yetenek analitiği, iş gücü analitiği ve insan analitiği olarak da adlandırılır. İK analitiği, insan kaynakları yönetimine veri odaklı bir yaklaşım getirir. İnsan kaynaklarına dair bütün verileri toplar, analiz eder, önerilerde bulunur ve raporlar. İnsan kaynakları ile ilgili bütün sürece efektif ve veriye dayalı bir yaklaşım getirir. İK analitiği, bir organizasyondaki […]