Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

[ Sektörler ]

Kamu Sektörü

Artan hizmet maliyetleri, istihdamı ve katma değeri arttırma ihtiyacı, çevre kirliliği, salgınlar, doğal afetler ve terörizm dünyanın hemen hemen her ülkesinde kamu hizmetlerinin yönetimi üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu baskıların üstesinden gelmek amacıyla kamu kurumları, daha etkin, hızlı, ve düşük maliyetli kararların alınması için büyük veri analitiği kullanımına yönelmiştir. 

Kamu kurumlarında toplanan verilerin, birden çok kanaldan (Web, endüstriyel sensörler, video, e-posta ve sosyal iletişim, v.b.) ve farklı kaynaklardan (kişiler, kurumlar, ajanslar ve departmanlar gibi) gelmesi aşılması gereken önemli bir zorluğun kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, hızla büyüyen ve akan verilerden gerçek zamanlı olarak karar vermeyi destekleyecek sistemlerin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Datafors, kurumların bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruma özel analitik çözümler geliştirerek tahmin ve optimizasyon içerikli çözümler sunar.