Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler​

[ Sektörler]

Perakende Sektörü

Perakende sekötüründeki firmalar yeni gelişen ve büyüyen teknolojilerle uyumlu olarak değişen tüketici isteklerini ve davranışlarını anlayabilmeli ve bunlar doğrultusunda kendi süreçlerini yönetebilmelidirler. Datafors, parekende sektöründe bulduğu çözümlerle müşterilerine yaşadıkları sektörel sorunların üstesinden gelmeleri konusunda destek olmaktadır.

Satışları ve talebi yüksek doğrulukla tahmin etme, müşteri segmentasyonu, promosyon yönetimi, satın alma ve lojistik optimizasyonu perakende şirketlerinin başarısında önemli rol oynamaktadır. 

Makine öğrenmesi yöntemleri ile promosyonları, mevsimsellikleri, hava durumunu ve özel gün etkilerini hesaba katarak doğruluk düzeyi yüksek talep tahminleri oluşturmaktayız.

Promosyonların, ürün veya ürün ailesi seviyesindeki satış miktarı, ciro veya karlılığa etkilerini ileri veri analitiği yöntemleriyle ortaya koyarak, haftalık promosyon kararlarının verilmesine yardımcı olmaktayız.