Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Çözümlerimiz

[ Çözümlerimiz ]

Yetenek Yönetimi Analitiği

Makine Öğrenmesi algoritmaları kullanılarak bir işletmenin ihtiyacı olan doğru insan kaynağının belirlenmesi, mevcut insan kaynağı potansiyelinin artırılması ve geliştirilmesi çözümüdür. 

Bir kurumun en önemli sermayesi insan kaynağıdır. Özellikle çok sayıda çalışanı olan kurumlarda çalışan verimindeki ufak artışların bile büyük finansal sonuçları olabilmektedir. Bu tip kurumlardaki diğer önemli bir konu ise çalışan sadakatinin sağlanması ve sadık çalışanların işletmeye kazandırılmasıdır. Kurumun personel verileri üzerine yapılacak ileri veri analitiği çalışmaları hem doğru istihdamın sağlanması, hem çalışan veriminin arttırılması hem de çalışan sadakatinin oluşturulması adına doğru kararların verilmesine katkı sağlamaktadır. Datafors Yetenek Yönetimi Analitiği hizmeti ile personel verisini yüksek değere dönüştürmektedir.

İşe alım süreçlerinin iyileştirilmesi:  İdeal çalışan profilinin doğru tespiti, kurumların iş ilanlarını doğru hedef profile ulaştırmasında ve doğru kişilerin işe alınmasında son derece önem taşımaktadır.

İş başvuru sahiplerinin performans potansiyelinin ve kuruma bağlılığının veya işten ayrılma riskinin tahmini: Makine öğrenmesi tabanlı çözümümüz iş başvuru değerlendirmesinin ilk aşamasını gerçekleştirerek, kurumlara ikinci aşama için hangi başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi konusunda öneride bulunmaktadır.   

İş başvurularının değerlendirilmesi: Makine öğrenmesi tabanlı çözümümüz, başvuru değerlendirmesinin ilk aşamasını gerçekleştirerek, ikinci aşamada hangi başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunmaktadır. Çözümümüz, başvuru sahiplerinin potansiyel performansı, kuruma bağlılığı, ve işten ayrılma riski hakkında tahminlerde bulunabilmektedir.

Mevcut çalışanlar için kuruma bağlılığının ve işten ayrılma riskinin tahmini: Mevcut çalışanların performansı ölçülebilmekte olup kuruma bağlılığı tahmin edilmektedir.  Çalışanların performans düzeyindeki bazı örüntüler (zaman içinde düzenli performans düşüşü gibi) veya çalışanın belli başlı özellikleri, kuruma bağlılığın ve işten ayrılma riskinin bir göstergesi/değişkeni olabilir.

Mevcut çalışanların performans ve iş tatmininin arttırılması: Farklı pozisyonlar için ideal çalışan profilinin bilinmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlamasının yapılması, işe bağlılığın geliştirilmesi gibi alanları destekler, çalışanları kişisel, takım ve kurum olarak katma değer yaratmaya ortak eder.

Performans izleme: Geliştirdiğimiz gösterge panelleri, kurumların insan kaynakları yönetiminde kullandığı önemli performans göstergelerinin (Key Performance Indicators – KPI) ve ilgili tahminlerin gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılmaktadır.