Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Veriyi Bilgiye,
Bilgiyi Değere
Dönüştürüyoruz!
DATAFORS

DATAFORS BİR İLERİ VERİ ANALİTİĞİ ŞİRKETİDİR.

Datafors;

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesine yardımcı olan karar destek sistemleri geliştirir.

Datafors Doç. Dr. Yavuz Acar ve Recep Minga tarafından TÜBİTAK desteği ile kurulmuş ve  Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet göstermektedir.

Datafors, hizmet sektörlerinden üretime, özel işletmelerden devlet kurumlarına kadar geniş bir çerçevede müşterilerine terzi işi hizmetler sunmaktadır.

Veri Analitiği
Nedir?

“Veri Analitiği”, matematiksel ve istatistiksel ilintiler ve algoritmalar kullanarak büyük boyda ve ham verilerden değerli sonuçlar çıkarma yöntemdir.

Veri Analiz Süreci

“Veri temizleme ve dönüştürme”, farklı kaynaklarda depolanmış farklı formatlardaki verilerin, ileri veri analitiğini besleyecek şekilde düzeltilmesi ve temizlenmesidir.

“Veri görselleştirme”, yöneticilerin ve data üzerine çalışanların dağınık ve karmaşık yapıda verileri daha iyi kavrayabilmelerine ve anlamlandırmalarına  destek olacak görsel araçlar sunmaktır.

Tahminleme, mevcut veya alternatif bir yapının veya sistemin gelecekte nasıl sonuçlar doğuracağını ortaya çıkarmak ve olasılıkları belirlemek için gelişmiş analitik tekniklerin kullanılmasıdır. Klasik istatistiksel analizin yapay zeka ile buluştuğu noktadır. 

Tahminleme hizmeti, fırsatları avantaja dönüştürmekte ve tehditleri öngörerek olası zararları bertaraf etmekte, emsalsiz imkanlar sunmaktadır. 

Doğru Karar Verme

Şirketlerin ve kamusal kurumların tüm kademelerinde doğru ve etkili karar verme imkanı sağlayan karar destek sistemleri sunuyoruz. 

Verimlilik Artışı

İleri veri analitiği ile İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama ve Satın Alma süreçlerinin çok daha verimli hale gelmesini ve doğru yönde iyileştirilmesini sağlıyoruz.

Yüksek Kar Artışı

Geçmiş müşteri datalarını ileri veri analitiği ile işleyerek, doğru müşteri profillerinin çıkarılması sağlıyoruz. Satış arttırmaya yönelik yapılan kampanyaların hedefe ulaşmasını büyük ölçüde garantiliyoruz.

Doğru ve Verimli İnsan Kaynağı

Makine Öğrenmesi (yapay zeka) kullanarak bir işletmenin ihtiyacı olan doğru insan kaynağının belirlenmesine, mevcut insan kaynağı potansiyelinin artırılmasına ve geliştirilmesine destek oluyoruz. 

Çözümlerimiz

Referanslarımız