Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler​

[ Sektörler ]

Hizmet Sektörü

Hizmet sektöründe çalışanlar en kritik kaynaklardan biridir. Rekabetçi bir piyasada çalışanlar bir yandan kurum performansını belirlerken bir yandan da ciddi bir maliyet oluştururlar. Çalışanlarını elinde tutan kurumların rekabetçi gücü artarken, işten ayrılmalarda maliyetin artması yanısıra demoralizasyon ve itibar kaybı durumları da yaşanmaktadır. Kurumların düşük maliyet politikaları izlediği günümüz iş dünyasında insan kaynaklarının etkili yönetimi büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarının çeşitli alanlarını iyileştirmek için kurumlar önemli bütçeler ayırmaktadırlar. Global pazarda sadece entegre yetenek yönetimi yazılımları için 6 milyar dolardan fazla para harcanmaktadır. 

Tüm IK sistemlerinin başlangıç noktası, ‘ideal çalışan’ profilinin çıkarılması, yani iyi bir profillemenin yapılmasıdır. Datafors’da, profillemenin temelini oluşturacak çalışan etkinliği ile ilişkili faktörlerin analitik yöntemler ile tespitininin ve farklı profildeki çalışan ve adayların iş performansının ve işte kalma eğilimlerinin öngörülmesi amacı ile ileri veri analitiği tabanlı çözümler sunmaktayız. 

Kuruma özel geliştirdiğimiz makine öğrenmesi tabanlı çözümlerle, kurumların ihtiyaç duyduğu profile sahip iş gücünü çekme, geliştirme ve elde tutma yeteneğini geliştirmesinde özellikle aşağıda belirtilen alanlarda yardımcı olmaktayız.

  • Doğru kişilerin seçilerek etkin işe alımların gerçekleştirilmesi, 
  • Doğru personelin doğru pozisyonda yer alması, 
  • Faydalı personelin şirket içinde tutulması, 
  • İnsan kaynakları uygulamalarına yönelik kararların daha etkin alınması, 
  • İnsan kaynakları personelinin daha verimli görevlendirilmesi.