Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Çözümlerimiz

[ Çözümlerimiz ]

Müşteri Davranış Analizi ve Tahmini

Müşteri davranışlarını etkileyebilecek tüm faktörler ileri veri analitiği yöntemleri ile analiz edilir ve bu analiz sonucu satın alma davranışının temel dinamikleri ortaya konur. Bu dinamikler üzerine verilecek taktiksel ve stratejik kararların karlılık, ciro ve müşteri sadakati üzerine etkilerine dair ayrıntılı bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler üst yönetimin doğru şekilde kavramasına olanak sağlayacak biçimde görselleştirilir. Mevcut veriler işlenerek geleceğe dair farklı senaryolar oluşturulur. Yönetimin her kademede karlılığı ve verimliliği arttırıcı kararlar almasına destek olunur.