Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler​

[ Sektörler ]

Sağlık Sektörü

Hastanelerde oldukça kapsamlı talep verisi üretilmektedir: birimlere göre günlük ayaktan hasta sayısı, yatan hasta sayısı, ameliyat edilen hasta sayısı, laboratuvar – görüntüleme sayıları, tahlil talep sayıları gibi. Bu verilere dayalı olarak elde edilen tahminler, kapasite planlaması, çizelgeleme optimizasyonu, insan kaynağının planlaması ve envanter yönetiminde özellikle önem taşımaktadır.

Bu tahminlerin doğruluk düzeyi hastanelerin karlılığına direk etkide bulunmaktadır.

Datafors, hastanelere özel makine öğrenmesi tabanlı çözümü ile, ileriye yönelik talebin yüksek doğrulukla tahminlemesini sağlamaktadır. 

Hastanelere özel çözümümüz ile yönetime ve doktorlara aşağıdaki alanlarda fayda sağlamaktayız: 

  • Polikliniklere, acil servise, ameliyathanelere, laboratuvarlara, görüntüleme birimlerine ve diğer birimlere olan talebin tahmin edilmesi,
  • Tıbbi malzemelere olan talebin tahmin edilmesi,
  • Hastanelerin çeşitli birimlerinde tutulan envanterlerin yönetiminde optimum envanter seviyelerinin ve satın alma politikalarının belirlenmesi, 
  • Kontrol Panelleri (Dashboard’lar) yardımıyla talep tahmin ve envanter yönetimi performansının izlenmesi.