Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Tahminleme, Optimizasyon, İleri Analitik ve Yazılım araçlarını kullanarak, şirketlerin ve kamu kurumlarının İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satın Alma, Finans gibi alanlarda kuruma özel amaçlar doğrultusunda doğru ve etkili kararlar vermesini sağlayan karar destek sistemleri geliştirir.

İK ANALİTİĞİ NEDİR?

İK Analitiği Nedir?

İK analitiği; yetenek analitiği, iş gücü analitiği ve insan analitiği olarak da adlandırılır. İK analitiği, insan kaynakları yönetimine veri odaklı bir yaklaşım getirir. İnsan kaynaklarına dair bütün verileri toplar, analiz eder, önerilerde bulunur ve raporlar. İnsan kaynakları ile ilgili bütün sürece efektif ve veriye dayalı bir yaklaşım getirir. İK analitiği, bir organizasyondaki çalışanların ve şirketin verimini arttırmayı amaçlayan bir analitik alanıdır.

İK Analitiğinin Amaçları ve Alanları

 İK analitiğinin amacı insan kaynakları yönetimine dair her aşamayı ve süreci daha iyi şekilde yönetmektir. Çalışanların performansını arttırmak, doğru kişiyi işe almak, çalışanlara yetkinlik edindirmek, iş gücü devir oranını düşürmek bu amaçlara örnek olarak verilebilir. 

İK analitiğinden işe alım, yetenek analizi, çalışan performansı, çalışan kayıp analitiği, eğitim ve geliştirme gibi yerlerde faydalanılır. Hangi adayın pozisyon için en uygun aday olduğu, hangi çalışanların ayrılabileceği, hangi çalışanların kalacağı, eğitim ve gelişim raporlarıyla ilgili öngörüler gibi tahminleri İK analitiği vasıtasıyla elde edilebilir. İşe alım kanalında, özgeçmişleri inceleme gibi yoğun manuel çaba gerektiren işleri otomatize ederek zamandan tasarruf sağlar.

İK Analitiğinin Gelişimi ve Uygulanması

İK analitiği nispeten yeni bir alandır. Bu sebeple, birçok fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir. İK analitiği, makine öğrenmesinden, yapay zekadan, istatiksel analizden ve veri madenciliğinden oldukça yararlanır.

İK analitiği veri tabanlıdır ve bu sebeple elde edilen verilerin güvenilirliği önemlidir. Bu verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması gibi aşamalarda kullanılacak araçlar özenle seçilmelidir. 

Sonuç

İK analitiğinin faydaları arasında verimliliği arttırması, iş gücü devir oranını azaltması, stratejik kararlara destek olması ve maliyetlerin azalması sayılabilir. İK analitiğinin faydaları ile ilgili daha detaylı bilgi için şu yazımıza göz atabilirsiniz. Bu sebeplerden, İK analitiğini kullanmak işinizde sizi bir adım öne geçirecek ve yanlış işe alımların maliyetini minimize edecektir. 

admin